DUMAN VE ISI TAHLİYE SİSTEMLERİ  

Yangın sırasında oluşan sıcak yanma gazları (Duman), ortamın en üstünden başlayarak, aşağı ve yanlara doğru harekete geçer. Böylece alanın tümüne yangını yayar. Yangının yayılma hızı, yanan materyallerin, yanma sırasında yaydıkları ısı enerjisine göre değişir. Bu ısı enerjisinin büyük bir kısmı duman gazları ile ortama yayılır ve tüm alana yangını taşır. Yangının kısa sürede yayılması ve sprinkler sistemi ve benzeri yangınla mücadele sistemlerinin yetersiz kalması durumunda, yangının mevzii kılınması için, yangın bölgesindeki doğal havalandırma kapakları, otomatik veya manuel açılarak dumanın bina dışına atılması sağlanır.

Duman tahliye sistemleri, yangının yayılmasını önleme amaçlı kullanılması yanında, ortamın doğal havalandırmasında da kullanılırlar. Duman tahliye sistemleri tasarımında, ortamda bulunan yanıcı materyallerin, yanma sırasında yaydıkları ısı enerjisine dikkat edilir. Endüstriyel tesislerde; ortamda bulunan proses ekipmanlarının yaydıkları ısı da göz önüne alınır. Tahliye kapaklarının dağılımında ve yoğunluğunda bu unsurlar göz önüne alınır. Genellikle, duman kapağı faydalı alanı, toplam çatı alanının %1-3’ü kadardır.

Yangın duman kapakları, yangın tekniği ve mimari zorunluluklara göre çeşitli tip ve büyüklükler- de imal edilirler. Tahrik mekanizmaları, genelde pnömatik veya elektrik motorludur.

YANGIN VE DUMAN PERDELERİ

Yangın ve duman perdeleri, sıcaklığa dayanıklı, cam elyafı vb. örgülü ve üzeri çeşitli polimerlerle veya mikronize alüminyumla kaplı tekstil ürünleridir. Yangını belirli bölgelere hapsederek yangının yayılmasını engeller.

Duman perdesi, bina çatısından belirli bir yüksekliğe kadar inecek şekilde tasarlanır. Bu sayede, dumanın yayılması engellenerek, dumanın yukarıda oluşturulan bu havuzda toplanması sağlanır.

Yangın perdeleri ise her üç yangın yayılım nedenini de engelleyerek yangının yayılmasına set çekerler. Bundan dolayı, bina tavanından en alta (zemine) kadar inmesi gerekir.

Yangın-duman perdeleri, çeşitli dayanım sürelerinde; 30, 60, 90, 120 (Veya daha fazla) dakika, sabit, veya yangın alarm sisteminden kumanda alarak otomatik tahrikli olarak imal edilmektedirler.