GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Kuru kimyasal, sulu ve köpüklü söndürme sistemlerinin, korunan alandaki cihazlara zarar verebileceği, söndürme süresinin kısa tutulmasının istendiği durumlarda tercih edilir. Gaz olarak FM200 ve CO2 kullanılabilir. FM200, Halon gazı yerine kullanılmaya başlanmıştır. Çevre dostu ve atmosferik ömrü kısa bir gazdır. Ozana zarar vermez. ODP değeri 0’dır. Renksiz ve kokusuzdur.

FM200 gazlı söndürme sistemleri, FM200 gazının elektriksel olarak iletken ve korozif olmaması ve yangın sonrasında artık bırakmaması sebebiyle hassas cihazların bulunduğu alanların korunmasında tercih edilir. Düşük konsantrasyon ile yüksek söndürme etkisi sağlar. Ayrıca FM200 en yüksek söndürme konsantrasyonunda bile canlıların bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılabilir. FM200 sistemleri Class A yüzey yangınlarında, Class B yanıcı sıvı yangınlarında ve Class C elektrikli ekipmanların yangınlarında etkindir. Sıkıştırma oranının diğer gazlara oranla yüksek olması sebebiyle tüp sayısı ve dolayısıyla tüplerin ihtiyaç duyacağı alan gereksinimi düşüktür. IT, bilgi merkezleri, arşivler, müzeler, tıbbi cihaz odaları, depolar, kütüphaneler ve tarihi binalar FM200 gazlı söndürme sistemlerinin kullanıldığı yerlerdir.

CO2 havadan %50 daha yoğun, renksiz, kokusuz ve elektriksel olarak iletken olmayan bir gazdır. Yüksek basınçlı tüplerde sıvı olarak tutulur. Halon gazlı sistemlerin çıkışıyla kullanımı azalmış olsa da düşük dolum maliyeti sebebiyle insansız ortamların korunmasında hala tercih edilir.


SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Bu özellikteki sistemler; suyun, yüksek basınçla nozullardan püskürtülerek, su damlacıklarının mikron ölçeğine indirilmesi esasına dayanır. Su yüksek ısı soğutma seviyesi ve buharlaşma ısısı nedeniyle en iyi söndürücüdür. Klasik söndürme sistemlerinde çok miktarda su kullanılır ve suyun söndürülen mahallerde bulunan malzeme ve ekipmanlara zarar verme riski yüksektir. Sistem klasik sulu söndürme sistemlerine oranla çok az miktarda suya gereksinim duyar. A (ağaç,kağıt), B (sıvı yakıt) ve C (elektrik) sınıfı yangınlarda etkili ve hızlı söndürme yaptığı gibi yangının yeniden oluşmasına, içten yanmayı bastırarak engel olur.

Su sisi 3 özelliği sayesinde yangınlara karşı etkilidir.

1. Boğma: Buharlaşan su, kendisiyle eş hacimde oksijeni ortamdan uzaklaştırır.

2. Soğurma: Mikrometrik boyuttaki su damlacıkları büyük bir ısı toplayıcı yüzey oluşturur. Oluşan sıcaklık birkaç saniye içerisinde 500C’den 40C’ye düşer.

3. Su Sisi: Yayılan ısıyı absorbe ederek yangının vereceği zararı engeller. Küçük su zerreciklerinin ani buharlaşması nedeni ile ortamdan ısıyı emer.

Gazlı söndürme sistemlere uygun bir alternatif olan su sisi sistemleri diğer modern söndürme sistemleriyle birlikte kullanılabilir. Endüstriyel tesislerdeki uygulamalarının yanısıra türbin odaları, makine daireleri, jeneratör odaları, bilgi işlem merkezleri, arşivler, tüneller ve depolarda kullanımı artmaktadır.

AVANTAJLARI

Çevreye ve ozona zarar vermez. Ekipmanların korunması için uygundur. İnsan bulunan alanlarda güvenle kullanılabilir. Suyun zararı en düşük seviyededir. Lokal ve açık alanlarda uygulama yapılabilir Demineralize su kullanıldığından elektrik iletmez. Hızlı sıcaklık düşüşü sağlar. Bağımsız sistem ve pompa seti bulunur. Ekonomik. En ucuz söndürücüdür. Yanıcı sıvılarda etkin söndürme sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Çalışma Ofisleri. Otel Odaları. Restoran, mutfaklar, fırın ve pişirme sistemleri. Metrolar, Tüneller. Arşivler, Kütüphaneler, Müzeler. Kablo Kanalları. Malzeme Depoları. Bilgi işlem merkezleri. Hastaneler. Gıda ve enerji üretimi yapan tesisler. Kimyasal Madde Depoları